Cerca en el blog

26 d’abril de 2015

Presentació del llibre "Una hisenda a la catalana" a Balaguer
Són moltes, i determinants, les dades que posen de manifest que Catalunya genera prou riquesa per sustentar un estat independent amb un grau de prosperitat i benestar tan elevat com el dels països europeus més avançats. Però ens cal disposar d'un sistema fiscal propi que ens permeti recaptar, gestionar i decidir sobre els nostres recursos. La intensa globalització de l'activitat econòmica en un entorn cada vegada més obert i interconnectat, el progressiu trasllat de competències a Brussel·les i l'intens procés de recentralització perpetrat des de Madrid, posa de relleu la necessitat crucial que Catalunya pugui implementar una política fiscal pròpia, que harmonitzi amb el conjunt de factors productius interns i encoratgi el dinamisme econòmic i benestar social que el país reclama.

L'àmplia sala d'actes de l'Ajuntament de Balaguer fou l'espai que ens acollí en la presentació del llibre “Una hisenda a la catalana” escrit per Joan Iglesias, membre de Sobirania i Justícia i assessor del president de la Generalitat en matèria fiscal. La taula d'oradors estigué presidida per Josep M. Roigé, batlle de la ciutat i vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Iglesias, ex-inspector d'hisenda i director del Programa per la definició d'un nou model d'Administració tributària de Catalunya, traçà els principals trets del que podria ser una estratègia de gestió innovadora, emmirallada en els sistemes fiscals més eficaços d'entre les democràcies capdavanteres arreu. Posà èmfasi en la transparència i col·laboració amb el contribuent, elements portadors de confiança al conjunt de l'engranatge, en detriment de l'obsessió pel control i la sanció, imperants en el model de l'Estat espanyol. Titllà els procediments hispànics de fracassats atès que el percentatge d'ineficiència en la recaptació de tributs se situa molt per sobre de la mitjana europea. I en concloure sentencià: “el paradigma del control és el passat, el paradigma del servei és el present i el paradigma de la confiança és el futur”.

Josep M. Roigé, Joan Iglesias i Isabel-Helena Martí


El debat sobre la creació d'un Estat independent - The debate on building an independent State

El debat sobre la creació d'un Estat independent - The debate on building an independent State
Prem sobre la imatge per veure totes les entrades de les quatre edicions - Click on the image to see all the entries of the four editions

Subscriu-te per rebre les novetats