Cerca en el blog

16 de maig de 2011

Ben fet, consellera!
Pilar Fernández i Bozal (Barcelona, 1963)


És una bona notícia que la consellera de Justícia, Pilar Fernández i Bozal, hagi fet arribar una carta el passat 29 d'abril al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, demanant-li que porti a terme les accions pertinents contra el magistrat titular del jutjat contenciós administratiu de Lleida, José Mª A. Magán, per haver considerat, en una sentència, "manca de respecte" i "mínima educació" l'ús de la llengua catalana en un procediment judicial a més d'haver expressat comentaris ofensius contra la Generalitat de Catalunya. També l'Audiència de Lleida ha assabentat dels fets al Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

La demanda en qüestió va estar interposada per un ciutadà madrileny que reclamava l'anul·lació d'una multa de trànsit a Lleida. Les quatre primeres planes de l'auto dictat pel jutge contenen la descripció dels fets i els raonaments jurídics i és un devessall ideològic, excloent i bel·ligerant, formulat en uns termes que contravénen la realitat plurilingüística de l'Estat espanyol i el fet que el català és la llengua pròpia de Catalunya.

Al punt quart de la descripció dels fets Magán fa tota una declaració de principis: "La lengua original en la que esta Resolución se ha concebido y redactado ha sido íntegramente el castellano, en tanto que lengua española oficial en toda España, y por constituir su uso un derecho constitucional consagrado al máximo nivel en el Título Preliminar de la Constitución española de 1978 (art. 3.1 CE)".

Al punt primer dels raonaments jurídics considera una "manifiesta imposición lingüística a castellanoparlantes" que la "Administración regional catalana" hagi utilitzat el català per adreçar-se al recurrent i al seu lletrat. Diu "quizá se trate simplemente de una deliberada falta de respeto y de mínima educación...".

A continuació carrega contra el govern català afirmant: "... la Generalidad de Cataluña impone a sus Letrados el uso del catalán, hasta el punto (hecho real sucedido no ha mucho en los Juzgados de Lérida) de haber amonestado públicamente a uno de sus Letrados por la osadía de haber usado el castellano en un juicio, dando incluso la noticia a la prensa provincial. Resulta casi increíble que una Administración regional española pueda reprender a un funcionario español por usar el idioma español ante los Juzgados o Tribunales españoles dentro de una Comunidad Autónoma de España".

Després de llegir el text de la interlocutòria redactada pel magistrat tres membres de la junta directiva de Sobirania i Justícia vàrem entrar divendres, 29 d'abril, una instància al departament de Justícia demanant a la consellera que fes públic un comunicat de disconformitat i també que n'informés al TSJC a fi i efecte d'iniciar un expedient disciplinari.

Des de la nostra associació seguirem amb atenció el desenvolupament del procés iniciat al TSJC pendents de conèixer quines actuacions comportarà, així com qualsevol reacció provinent del CGPJ.


El Punt Avui

El debat sobre la creació d'un Estat independent - The debate on building an independent State

El debat sobre la creació d'un Estat independent - The debate on building an independent State
Prem sobre la imatge per veure totes les entrades de les quatre edicions - Click on the image to see all the entries of the four editions

Subscriu-te per rebre les novetats